Nabídka služeb
v oblasti požární ochrany a požární bezpečnosti staveb:

 • požárně bezpečnostní řešení k projektovým dokumentacím staveb pro účely stavebního a územního řízení

 • vypracování kompletní dokumentace požární ochrany vyplývající ze zákona o požární ochraně:

  • kategorizace požárního nebezpečí provozovaných činností

  • posouzení požárního nebezpečí

  • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

  • požární řády

  • požární poplachové směrnice

  • požární evakuační plány

  • dokumentace zdolávání požáru

  • řády ohlašoven požáru

  • tématické plány a časové rozvrhy školení zaměstnanců a odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

  • dokumentace o provedeném školení a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

  • požární knihy

  • dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany a preventivních požárních hlídek

 • zajištění objektu a kontrolní činnost na úseku požární ochrany

 • činnost odborně způsobilé osoby v rozsahu vyplývajícím ze zákona o požární ochraně

 • konzultace a poradenská činnost

 • semináře, odborné přednášky a odborná vyjádření v oblasti požární ochrany


KONTAKT:  

Klímová Lucie,
Alšova 714, Podbořany, 441 01
Tel+420 736 767 991
e-mail: fireshield@atlas.cz

Luci (c) 2003

[CNW:Counter]